RESOC Antwerpen

Diversiteit als troef

Diversiteit

Duurzaam personeelsbeleid

DIVERSITEIT

Diversiteit

Na meer dan 15 jaar impulsbeleid rond Evenredige Arbeidsparticipatie en Diversiteit kiest Vlaanderen om hier niet langer op in te zetten via loopbaan- en diversiteitsplannen. Het instrument van de loopbaan-en diversiteitsplannen wordt stopgezet.
Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk.
Bedrijven en organisaties met een lopend plan worden bij de uitvoering nog tot en met 31/08/2016 verder begeleid door een projectontwikkelaar van RESOC. Na die datum is er administratieve ondersteuning mogelijk door het Departement Werk en Sociale Economie.

 

Vragen?

Na 31/08/2016 kan u terecht bij het Team Diversiteit en Duurzaam Organisatiebeleid van het departement Werk en Sociale Economie:
Hayat Najib – 02 553 43 88
Monia Tahri – 02 553 09 63

 

Inspiratie nodig?

Wilt u in uw organisatie werken rond diversiteit, werkbaar werk, competentieontwikkeling of organisatievernieuwing? De projectontwikkelaars van RESOC bieden gratis advies en maken samen met u de vertaalslag naar een concreet stappenplan voor uw organisatie.
Op zoek naar methodieken en info? Neem een kijkje op www.talentontwikkelaar.be

 

Uw eindrapport opmaken?

Het eindrapport vormt de basis voor de finale goedkeuring van uw loopbaan- en diversiteitsplan. Op basis van deze rapportering wordt de aangevraagde subsidie uitbetaald. U dient het eindrapport in, uiterlijk 2 maanden na afloop van de looptijd van het loopbaan- en diversiteitsplan.

Stap 1: Rapporteer over uw loopbaan- en diversiteitsplan via de online-applicatie

Via deze link logt u opnieuw in met uw e-mailadres en paswoord. Bent u uw paswoord verloren? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en krijg een nieuw wachtwoord toegestuurd. Volg daarna de volgende stappen:

 1. Klik op de naam van uw organisatie
 2. Kijk de algemene gegevens van uw organisatie na in het tabblad ‘organisatie’
 3. Klik op ‘formulier’ en vul de verschillende rubrieken van het eindrapport in:
  1. Plan van aanpak
   Klik per actie op het icoontje met het pennetje om de inhoudelijke rapportage in te vullen.
   Klik na het invullen van ieder actie op ‘bewaren’ !
   Om naar de volgende actie te gaan klikt u ‘bewaren en terug naar lijst’
   Vul indien nodig ook extra acties aan door te klikken op ‘voeg nieuwe actie toe’  Vul de gemaakte kosten per actie in. Let op het onderscheid tussen loonkosten (bovenste vakje) en werkingskosten (onderste vakje).
   Vul de verantwoording van de effectieve kosten in.
   Klik ook hier op ‘bewaren’!
  2. Beoogd globaal effect
   Vul de behaalde streefcijfers in. Bij ‘gegevens uit het aanvraagformulier’ kan u kijken welke de voornemens waren bij het aanvraagdossier. Klik op bewaren.
   Hier vindt u een beknopte toelichting bij het invullen van deze streefcijfers (document van de collega’s van De Kempen)
  3. Ervaringen
  4. Vervolgacties
Stap 2: Voeg bijlagen toe als bewijs van de uitgewerkte acties

Voeg bijlagen toe in het tabblad ‘documenten’ om de ondernomen acties zowel inhoudelijk als financieel aan te tonen.

 1. Staaf alle werkingskosten met facturen (excl. BTW indien uw organisatie de BTW kan recupereren)
 2. Voeg een verklaring op eer toe om de loonkosten te rechtvaardigen.
 3. Welke kosten kan u inbrengen?
 4. Voeg verslagen van vergaderingen, uitgewerkte documenten, … toe om de uitgewerkte acties te tonen.
Stap 3: Rapporteer over uw loopbaan- en diversiteitsplan op het vakbondsoverleg (OR of CPBW)

Bespreek het uitgewerkte loopbaan- en diversiteitsplan op het vakbondsoverleg in uw organisatie. Voeg een bewijsstuk van dit overleg toe aan het dossier. U kan hiervoor dit voorbeelddocument gebruiken.

Stap 4: Dien uw dossier in

Voor 31/08/2016: Bevestig per mail aan de projectontwikkelaar dat uw dossier klaar is voor indiening. De projectontwikkelaar vraagt advies van SERR Antwerpen, voegt dit advies toe en dient dan finaal uw dossier in.

Na 31/08/2016: Dien zelf uw dossier in. Neem contact op met het Team Diversiteit en Duurzaam Organisatiebeleid van het departement Werk en Sociale Economie indien u nog vragen heeft.

Veel succes!

Geen afbeelding beschikbaar