RESOC Antwerpen

Diversiteit als troef

Resoc Antwerpen

Pop-up event detailhandel: kernwinkelbeleid 14.01.2015

De voorbije 2 jaar werd een brede analyse en studie uitgevoerd van de detailhandel in de 308 gemeenten. In de loop van dit onderzoeksproces zijn ook ten behoeve van de steden en gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld die hen kunnen helpen om tot een betere en gerichtere detailhandelsaanpak te komen. De resultaten van een Vlaams brede analyse liggen nu op tafel en dit wensen we ‘ op de markt’ te brengen voor alle ambtenaren, beleidsmakers, projectontwikkelaars, belangengroepen van ondernemers en handelaars die hun voordeel hiermee kunnen doen.

Op 14 januari richten we ons ook op kernwinkelbeleid: een mond vol maar hoe begin je eraan? We zoeken naar de gepaste synergiën tussen stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. We herontdekken de cruciale rol van de publieke ruimte en maken van de kern een triple W: wonen, werken en winkelen.

Programma

Pop-up event detailhandel: kernwinkelbeleid (Antwerpen) | Detailhandel in Vlaanderen

13:00 — 13:30 ONTHAAL

13:30 — 13:35 WELKOM

13:35 — 13:50 OPENING

DE PROVINCIE KIEST VOOR  EEN GERICHT AANBODBELEID. Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie

13:50 — 14:20 ANALYSE ONDER DE LOEP. DETAIL-FOTO VAN  DE HANDEL IN PROVINCIE EN VLAANDEREN. Willem De Laat, senior consultant Idea Consult

14.20 — 15:00 INSPIRATIE. DE KLEINE STAD  ALS NIEUW UTOPIA. Michiel Dehaene, professor UGent en de KULeuven

15:00 — 16:00 GROEPSGESPREK DETAILHANDEL IN  DE GEMEENTEN:  MAG HET WAT MEER ZIJN?  Groepsgesprek op Resocniveau

16:00 — 16:50 PANELGESPREK ‘ UITDAGINGEN VOOR  EEN SUCCESVOL KERNWINKELBELEID’

  • Christophe Deborsu, Moderator
  • Peter Aerts, directeur UNIZO Antwerpen
  • Peter Cabus, secretaris-Generaal RWO
  • Filip De Bois, CEO Redevco
  • Lucien Herijgers, schepen van lokale economie in Lier
  • Stijn Oosterlynck, professor UAntwerpen
  • Gerard Zandbergen, CEO Locatus

16.50 — 17:00 SLOT. BOODSCHAPPENLIJST

  • Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie
  • Frank Boogaerts, burgemeester van Lier

17:00 RECEPTIE Met een hartverwarmende hap

 

Locatie

Cultuurcentrum Vredeberg
Vredebergstraat 12-14
2500 Lier Antwerpen

België

Inschrijven kan voor 8 januari 2015 via het formulier