RESOC Antwerpen

Diversiteit als troef

Streekpact

Een belangrijke opdracht van het RESOC is het opstellen van een streekpact. Dit pact is de gezamenlijke visie van de verschillende overheden en sociale partners op de sociaal-economische ontwikkeling van de regio.

Het streekpact wordt opgesteld aan het begin van iedere legislatuur voor een termijn van zes jaar. Het vormt hét kader voor een sterke samenwerking tussen werkgevers, werknemers, lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, de VDAB en andere partners binnen arrondissement Antwerpen.

Streekpact RESOC Antwerpen 2007-2012

Streekpact RESOC Antwerpen 2014-2018